Bio & Fairtrade

Úvod Značky MalongoBio & Fairtrade

 Organická káva sa vyrába bez použitia hnojív (v pôdach bez hnojiva za posledných 5 rokov) alebo syntetických   pesticídov. Globálne biologické riadenie - cykly, aktivita pôdy - vylučuje geneticky modifikované organizmy. Tento typ riadenia musí podliehať normám a prísnym špecifikáciám, ktoré umožňujú certifikáciu.

 Inšpekcie a certifikácia  organizujú oficiálne a nezávislé medzinárodné značky, ako je ECOCERT v  krajine produkcie a značka AB vo Francúzsku.

 

 

 

     

 Nadácia Max Havelaar udeľuje označenie kvality výrobkom, ktoré boli vyrobené podľa zásad spravodlivého   obchodu. Prostredníctvom spravodlivého obchodu prispieva k zlepšeniu životných a pracovných podmienok   malých  poľnohospodárov a pracovníkov v poľnohospodárstve v znevýhodnených regiónoch. Nadácia Max   Havelaar  je členom organizácie Fairtrade Labeling Organizations International (FLO) a je v súlade s medzinárodnými štandardmi Fairtrade.